บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย  พร้อมทีมงานวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จัดกิจกรรม TEAM BUILDING , WALK RALLY , ละลายพฤติกรรม

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สินค้าและบริการ