หลักสูตรฝึกอบรม

บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ใบรับรองออกโดยหน่วยงานราชการ) เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย และมีทีมงานวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ มากประสบการณ์

โทร. 062 695 6454
โทร. 089 049 2699
Email : k_korat111@hotmail.com


หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หลักสูตรการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จัดกิจกรรม TEAM BUILDING , WALK RALLY , ละลายพฤติกรรม

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของไฟและวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย
 • เทคนิคการใช้ SCBA และผจญเพลิง
 • ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิงต่างๆ
 • ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง
 • การวางแผนช่วยเหลือและการสั่งการเป็นทีม
 • ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER
 • ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
 • การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ , การใช้ยา / รักษาโรค (ยาสามัญ)
 • การประเมินสถานการณ์ / ประเมินสภาพผู้ป่วย
 • การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ